• Organisering og veilag

  Når privat vei blir brukt til felles adkomst for flere eiendommer, plikter (i henhold til Veglova, § 54) hver eier, bruker og den som har bruksrett å holde veien «i forsvarlig og brukande stand». Dette gjelder både vedlikehold og utbedring. Videre framgår av § 55 at de som har plikter etter § 54 (første ledd), utgjør et veilag. Veilaget skal møtes en gang i året, eller når det er nødvendig.

  Organisering av private skogsbilveier

  - Skogkurs veileder

  Men veilag er ikke å forstå som en organisasjonsform som blant annet tydeliggjør ytterligere eier- og ansvarsrolle.

  Dersom veiens standard skal opprettholdes, må den vedlikeholdes. I tillegg kan det etter 15-20 års bruk av veien, være nødvendig med en oppgradering (periodisk vedlikehold), eller ombygging. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig at veien f.eks. har et eget bankkontonummer. Dette gjelder ikke minst ved nybygging.

  I slike tilfeller må veien være registrert i Brønnøysundregistrene.

  Aktuelle problemstillinger kan være;

  • Hva er veiens hovedformål?
  • Er virksomhetens omfang og art skattepliktig?
  • Hvem bestemmer om veien skal være åpen for alminnelig ferdsel?
  • Ansvarsforhold ved skade på 3. person

  Organisasjonsformer

  Ikke alle veilag har registreringsplikt, men dersom veilaget skal opprette bankkonto (ikke privat konto), har ansatte med lønnsutbetaling m.v., må veilaget være registrert i Brønnøysundregistrene. I følge Brønnøysundregistrene er veiforening en lite aktuell organisasjonsform. Flere organisasjonsformer kan i utgangspunktet være aktuelle. I Veilederen omtales tingsrettslig sameie og samvirkeforetak. Norges Skogeierforbund anbefaler samvirkeformen for frivillig stifta veilag. I Veilederen er det også lenker til eksempler på vedtekter.

  Skilt på privat vei.
  Foto: Nils Olaf Kyllo

  Ansvarsforhold

  Det vises til heftet «Private skogsbilveier – ansvarsforhold». Heftet omhandler veier bygd som skogsbilvei og godkjent av nødvendige instanser.

  Andelsfordeling

  Det finnes ulike kalkulatorer som «Hedmarksmodellen» og «Lønnsomhet for skogsveier». Det vises til «Brukermanual – Lønnsomhet og kostnadsfordeling av skogsveier», trinn 7 kostnadsfordeling. Her er også Hedmarksmodellen omtalt.

  Denne modulen ble sist oppdatert: 06.08.19 12:30